מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
לשקוביץ סרגיו מדביר
מספר רשיון: 1407
עיר: נעלה
סוג הרשיון : מדביר במבנים ובשטח פתוח
תוקף הרשיון : 30/05/2024
פרטי התקשרות: 02-5735577 052-5735577