מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
שיאחי יששכר מדביר
מספר רשיון: 2225
עיר: כנף
סוג הרשיון : רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל למכרסמים בלבד
תוקף הרשיון : 03/07/2024
פרטי התקשרות: 02-9720594 054-9720594