מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
אביטן מאיר מדביר
מספר רשיון: 2616
עיר: שרשרת
סוג הרשיון : רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח מוגבל לחרקים בלבד
תוקף הרשיון : 21/11/2021
פרטי התקשרות: 02-3934615 052-3934615