מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
שדה דחליקה שמואל מדביר
מספר רשיון: 3060
עיר: לוזית
סוג הרשיון : מדביר בדירות
תוקף הרשיון : 24/05/2024
פרטי התקשרות: 02-6438553 054-4611355