מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
משרקי גד מדביר
מספר רשיון: 3089
עיר: כפר עבודה
סוג הרשיון : היתר מיוחד - עובד רשות מקומית
תוקף הרשיון : 29/07/2024
פרטי התקשרות: 02-2255447 050-2255447