מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
אדריס רחיב מדביר
מספר רשיון: 3100
עיר: טמרה
סוג הרשיון : היתר מיוחד - עובד רשות מקומית
תוקף הרשיון : 29/07/2024
פרטי התקשרות: 02-4737550 050-4737550